shorted


  1. Marvin-Bukidnon27

    Reference techno phone no power. Shorted board DONE

    techno phone no power. Shorted board DONE disassemble the unit kuha ng pampausok at solda at ilabas ang pangmalakasang short killer ( + ) probe to ( + ) and ( - ) probe to ( - ) at yun umusok tanggalin ang caps at booom ok na unit pa like naman master if helpful...
Top