bro eli soriano


  1. David Espinosa

    Jokes/Vines "kahit malakas tayo ngayon hindi natin maipagmamalaki kung buhay pa tayp bukas." -Bro. Eli Soriano

    "kahit malakas tayo ngayon hindi natin maipagmamalaki kung buhay pa tayp bukas." -Bro. Eli Soriano
Top