DALA KONG NAKALIMBAG / ANG DATING DAAN SONG (Lyrics)

I
Pagsubok ay dumarating sapin_saping kapanglawan
Puso’y ibig na manghina tila hindi makayanan
Araw gabi ay balisa diwa’y hindi mapalagay
Nangangambang baka bukas sa Dios Ama’y mapawalay

II
Subalit pag sumagi na sa pagod na kaisipan
Bawat latay pagtitiis ni Hesus na minamahal
Buhay Niya’y ibinuwis doon sa krus na bayubay
Kung ako rin ay magbabata pagsubok na dumaratal
Sa maliit na paraan sa hirap Niya ay karamay

CHORUS
Sa bawat pagpatak ng luha sa aking mga mata
Dahil sa hirap at kalumbayan dinadala-dala
Si Kristo Hesus sa gunita ko’y nagpapa ala-ala
Higit sa dinaranas ko ang kanyang binata

CHORUS
Sa bawat pagpatak ng luha sa aking mga mata
Dahil sa hirap at kalumbayan dinadala-dala
Si Kristo Hesus sa gunita ko’y nagpapa ala-ala
Higit sa dinaranas ko ang kanyang binata

III
Dala kong nakalimbag sa aking katawan
Ang tanda ni Hesus magpakailan pa man
Dala kong nakalimbag sa aking katawan
Mga halimbawang kanyang iniwanan

IV
Pangako sa Iyo Ama magtitiis habang buhay
Tulungan Mo ako na makapag tagumpay
Dala kong nakalimbag sa aking katawan
Ang tanda ni Hesus magpakailan pa man

V
Dala kong nakalimbag sa puso ko’t laman
Mga halimbawang kanyang iniwanan
Pangako sa Iyo Ama magtitiis habang buhay
Tulungan Mo ako na makapag tagumpay

CODA
Pangako sa Iyo Ama magtitiis habang buhay
Tulungan Mo ako na makapag tagumpay
Tulungan Mo ako na makapag tagumpay

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *